Här kan du aktivera och hitta guider för PlayTime

Playtime Support

Aktivera Playtime till APP - Cmee Online

Aktivera din mobilklocka nedan. Väljer du till vårt abonnemang Cmee Connect ingår appen i mobilabonnemangets kostnad från 79:-/mån och inkluderar SIM-kort, surf och samtal. 250:- startavgift för SIM-kort. Se komplett prislista under villkor. Har du en äldre modell kan din licens behöva förnyas till exempel Cmee 2C, 1C, Cmee Sport eller Cmee Play. Vänligen ladda upp din orderbekräftelse från köpet av eventuell återförsäljare i näst sista steget.

FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

Vad är Cmee Connect?

Specialanpassat mobilabonnemang för GPS-klocka. Vi har tillsammans med Telia skapat ett mobilabonnemang avsett att användas i GPS-klockor. Detta abonnemang har en månadsavgift där det ingår en pott med det som behövs för att GPS-klockan ska fungera. Du slipper ladda kontantkort, du har alltid uppkoppling för bästa funktion och säkerhet. Fundera inte mer över vad du behöver för SIM-kort, prisplan med mera. Allt du behöver är vårt abonnemang – Cmee Connect!

Vad är Cmee Online?

Cmee Online föräldrarapp mobilklocka barn.
Ingen uppsägningstid. Vid betalning 6 månader alternativt 12 månader betalas hela
beloppet i förskott på en faktura du kan säga upp tjänsten när som helst innestående
belopp betalas ej tillbaka.
59 kronor – mån
294 kronor – 6 månader (49 kronor per månad)
468 kronor – 12 månader (39 kronor per månad)

ID Nummer / Reg.Code?

Hur hittar jag ID Nummer / Reg.Code?

Det  finns olika sätt att hitta ID-numret beroende på vilken klockmodell eller Appversion du använder. Välj de alternativ som passar dig bland flikarna nedan.

På ID Taggen

 Numret står bakom REG CODE: på klockans tagg du fick med när du köpte klockan. Har du slängt lappen kan du hitta ID-numret med hjälp av alternativen bakom de övriga flikarna.

I Klockans meny

Meny>Enhet>ID nummer>Scanna av Qr-kod


Kom i gång!

Följ stegen och aktivera din klocka här!
7%

Återförsäljare

Dina Kontaktuppgifter

Ex. 19780102-4966

Din postadress

Ex. Sverigegatan 10
Ex. 439 39 Göteborg
Ditt telefonnummer (Ej klockans)

ID Nummer

OBS! Viktigt att det blir exakt rätt siffror.

Hur hittar jag ID Nummer / Reg.Code?

Det  finns olika sätt att hitta ID-numret beroende på vilken klockmodell eller Appversion du använder. Välj de alternativ som passar dig bland flikarna nedan.

På ID Taggen
I Klockans meny

ID Taggen: Numret står bakom REG CODE: på klockans tagg du fick med när du köpte klockan. Har du slängt lappen kan du hitta ID-numret med hjälp av alternativen bakom de övriga flikarna. 

 

Meny>Enhet>ID nummer>Scanna av Qr-kod

Klockans telefonnummer

SIM-kort

Koppla upp klockan

Klockan fungerar endast med ett aktivt SIM-kort inklusive samtal och surf. Vi rekommenderar att låta oss ta hand om aktivering av APP inklusive SIM-kort, telefonnummer, surf och samtal. Alternativt endast APP och införskaffa dig SIM-kort på egen hand.

Välj föräldrar APP med eller utan mobilabonnemang

Aktiverar klockan i Cmee Online föräldrar APP. Du behöver ett eget SIM-kort till klockan med surf och samtal.
Aktiverar klockan i vår APP inklusive komplett abonnemang. Skräddarsytt för mobilklockor. Inkluderar SIM-kort, telefonnummer, surfpott, samtal. Startkostnad tillkommer 250 kr för SIM-kort.

Välj betalalternativ för föräldrar APP

Fakturan betalas helårsvis i förskott. Tänk på att fakturan gäller en 12 månadersperiod (468 kronor). Hela beloppet betalas smidigt på en faktura. Du kan säga upp tjänsten när du vill, eventuellt innestående belopp betalas inte tillbaka om du väljer att avsluta inom perioden.
Fakturan betalas halvårsvis i förskott. Tänk på att fakturan gäller en 6 månadersperiod (294 kronor). Hela beloppet betalas smidigt på en faktura. Du kan säga upp tjänsten när du vill, eventuellt innestående belopp betalas inte tillbaka om du väljer att avsluta inom perioden.
Fakturan betalas månadsvis.

Välj alternativ för föräldrar APP

Grattis! Du har köpt klockan hos Babyland.se. Vi bjuder på kostnaden!

Välj alternativ för föräldrar APP

Grattis! Du har köpt klockan hos HomeSafety. Vi bjuder på kostnaden!

Välj betalalternativ - Mobil abonnemang  

Spara pengar med förskottsbetalning
Fakturan betalas helårsvis i förskott. Tänk på att fakturan gäller en 12 månadersperiod (948 kronor). Hela beloppet betalas smidigt på en faktura. Du kan säga upp tjänsten när du vill, med tre månaders uppsägningstid. Eventuellt innestående belopp betalas inte tillbaka om du väljer att avsluta inom perioden. Månadskostnad inkluderar: 10 SMS 50 minuter samtal 50 GB surf (Endast i Sverige och Telias nät i Baltikum) Kostnader utöver potten faktureras per månad via e-post Uppkoppling per samtal - 0,99 öre/samtal Minutkostnad - 1,49/minut Surfkostnad - 10 kronor/MB SMS - 1,50 st Startavgift betalas i samband med beställning av tjänsten engångskostnad: 250 SEK
Fakturan betalas halvårsvis i förskott. Tänk på att fakturan gäller en 6 månadersperiod (534 kronor). Hela beloppet betalas smidigt på en faktura. Du kan säga upp tjänsten när du vill, med tre månaders uppsägningstid. Eventuellt innestående belopp betalas inte tillbaka om du väljer att avsluta inom perioden. Månadskostnad inkluderar: 10 SMS 50 minuter samtal 50 GB surf (Endast i Sverige och Telias nät i Baltikum) Kostnader utöver potten faktureras per månad via e-post Uppkoppling per samtal - 0,99 öre/samtal Minutkostnad - 1,49/minut Surfkostnad - 10 kronor/MB SMS - 1,50 st Startavgift betalas i samband med beställning av tjänsten engångskostnad: 250 SEK
Fakturan betalas månadsvis. Du kan säga upp tjänsten när du vill, med tre månaders uppsägningstid. Månadskostnad inkluderar: 10 SMS 50 minuter samtal 50 GB surf (Endast i Sverige och Telias nät i Baltikum) Kostnader utöver potten faktureras per månad via e-post Uppkoppling per samtal - 0,99 öre/samtal Minutkostnad - 1,49/minut Surfkostnad - 10 kronor/MB SMS - 1,50 st Startavgift betalas i samband med beställning av tjänsten engångskostnad: 250 SEK

Prislista med Föräldrar APP utan Cmee Connect

Cmee Online föräldrarapp mobilklocka barn.  Ingen uppsägningstid. Vid betalning 6 månader alternativt 12 månader betalas hela beloppet i förskott på en faktura du kan säga upp tjänsten när som helst innestående belopp betalas ej tillbaka.  59 kronor - månad 294 kronor - 6 månader (49 kronor per månad)  468 kronor - 12 månader (39 kronor per månad)  Väljer du att teckna Cmee Connect i samband med aktivering av mobilklocka i APP bjuder vi på kostanden för APP. Den ingår i Cmee Connect abonnemangskostnad.

Prislista för Cmee Connect mobil abonnemang

Prislista Cmee Connect och Cmee Online Priserna gäller inklusive moms inom Sverige fr.o.m. 1 maj 2022 med reservation för ändringar. Faktura skickas den 15:e varje månad via e-post. 30 dagar förfallodatum. Uppsägningstid 3 månader. Vid betalning 6 eller 12 månader betalas beloppet på en faktura. Innestående belopp om tjänsten sägs upp innan 6 eller 12 månader betalas inte tillbaka, Cmee Conneect mobilabonnemang för mobilklocka barn. Månadskostnad: 99 kronor – månad 534 kronor – 6 månader (89 kronor per månad) 948 kronor – 12 månader (39 kronor per månad) Månadskostnad inkluderar: 10 SMS 50 minuter samtal 50 GB surf (Endast i Sverige och Telias nät i Baltikum) Kostnader utöver potten faktureras per månad via e-post Uppkoppling per samtal - 0,99 öre/samtal Minutkostnad - 1,49/minut Surfkostnad - 10 kronor/MB SMS - 1,50 st Startavgift betalas i samband med beställning av tjänsten engångskostnad: 250 SEK  Nytt simkort: 250 kronor

Vänligen ladda upp din orderbekräftelse för köpet av din klocka.

Villkor

1. Allmänt 1.1 Avtalet mellan Spectrafence och dig angående tjänsten mobilabonnemang för barn (”Avtalet”) består utöver dessa Särskilda villkor även av allmänna villkor, eventuella beställningsvillkor liksom vid var tid gällande prislista. 1.2 De definitioner av ord och begrepp som används i allmänna villkoren ska tillämpas även i dessa Särskilda villkor. 2. Tjänsten 2.1 Tjänsten gör att du kan ringa och ta emot samtal och/eller sända och ta emot data via en mobilklocka för barn, GPS klocka med märket Cmee 2.2 Mobilnätet som används för tjänsten har varierande täckning över landet. Spectrafence kan därför inte garantera att täckning finns vid varje tillfälle på varje enskild plats. Täckningskartor för vägledning finns på Telias hemsida 2.3 Spectrafence tilldelar dig ett SIM-kort med nummer och säkerhetskoder. 2.4 Tjänstens lägsta kvalitet kan påverkas av faktorer såsom väder, topografi, användning inomhus, avstånd till basstation och liknande, begränsningar genom tekniska åtgärder av vissa tillämpningar eller tjänster som tillhandahålls av någon annan än Spectrafence, att du använder flera tjänster samtidigt eller att det finns flera samtidiga användare i samma område. 2.5 Spectrafence lämnar inte ut uppgifter till nummerupplysningar förrän du själv aktivt ber om utlämning av dina uppgifter. 3. Leverans av tjänsten Eftersom avtalet har ingåtts på distans levereras tjänsten normalt inom en vecka från beställningstillfället. 4. SIM-kort 4.1 SIM-kort och koder ska förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Spectrafence ska omedelbart meddelas om det kan misstänkas att obehörig fått kännedom om kod, så att SIM-kortet kan spärras. 4.2 Ingrepp i SIM-kort eller försök därtill är inte tillåtet. 4.3 Om du förlorar ditt SIM-kort eller orsakar att det blir obrukbart tillhandahåller Spectrafence på begäran ett nytt SIM-kort, under förutsättning att du inte brutit mot avtalet. Spectrafence tillhandahåller ett nytt SIM-kort enligt prislista. Du har inte rätt till annan ersättning från Spectrafence på grund av att SIM-kort varit obrukbart.
4.4 För att skydda såväl dig som Spectrafence har Spectrafence rätt att spärra SIM-kort om Spectrafence har skäl att misstänka att SIM-kort används av obehörig. SIM-kort aktiveras så snart du bekräftat att några oegentligheter inte föreligger. 4.5 Du har inte rätt till nedsättning av avgift för den tid SIM-kort varit spärrat eller obrukbart. 4.6 Om SIM-kort förloras ska du omedelbart meddela Spectrafence och begära att SIM-kortet spärras. Du ansvarar för och ska erlägga ersättning för all (egen och annans) användning av tjänsten fram till dess att din begäran om spärr av SIM-kortet har mottagits av Spectrafence. Spectrafence ansvarar för de eventuella kostnader för obehörigt användande som uppstår efter den tidpunkt som Spectrafence mottar begäran om att spärra SIM-kortet, förutsatt att du inte agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. 5. Användning av terminaler SIM-kort får endast användas i Cmee mobilklocka för barn. 6. Ansvar för information, m.m. Spectrafence ansvarar inte på något sätt för den information som passerar till eller från Internet via Spectrafence. Spectrafence ansvarar inte heller för material och information som du eller annan person kommunicerar, publicerar eller lagrar via eller på Spectrafence hemsida. Du är således ensamt ansvarig för korrespondens, inlägg i diskussionsforum, sociala medier och andra aktiviteter på internet i vilka du deltar. Med information avses i dessa Särskilda villkor såväl ljud, bild, text, data och video som länkar till annan Internetsida. Spectrafence ansvarar inte heller för innehållet i samtal eller meddelanden (t.ex. sms och mms) som du genomför via tjänsten. 7. Ersättning vid fel eller avbrott i tjänst Om tjänsten drabbas av fel eller driftsavbrott som medför att du inte kan använda tjänsten, har du rätt till avdrag i förhållande till felets eller avbrottets varaktighet, räknat i hela dygn från den tidpunkt som felet eller avbrottet anmäldes till Spectrafence. Har felet eller avbrottet varat minst: – fem (5) dygn i följd görs avdrag motsvarande tjugofem (25) procent av den fasta avgiften för en (1) månad; – tio (10) dygn i följd görs avdrag motsvarande femtio (50) procent av den fasta avgiften för en (1) månad; – femton (15) dygn i följd görs avdrag motsvarande hundra (100) procent av den fasta avgiften för en (1) månad. 8. Ersättning och betalning 8.1 För användandet av tjänsten i utländska operatörers mobilnät debiteras du enligt taxa för respektive nät. Det åligger dig att själv säkerställa att du använder nationella mobilnät när du befinner dig i Sverige.
8.2 Vid tjänst som innebär att minutavgiften är utanför potten, gäller avgiftsbefrielsen inte samtal såsom t.ex. betalsamtal, mediasamtal, samtal till nummerupplysning, telefonkortstjänster tillhandahållna av annan part eller andra liknande tjänster. 8.3 Det finns ett betalningsalternativ: Fakturabetalning. För betalning via faktura krävs godkänd kreditkontroll, görs i samband med tecknande av tjänsten med startavgiften via Klarna. 8.4 Kortdragning samt utskick av faktura påbörjas första veckan i månaden. Fakturabetalning ska vara Spectrafence tillhanda senast på fakturans förfallodag. Godkänns bedömningen skickas en faktura till den av användaren angivna e-postadressen och Godkänns inte bedömningen spärras abonnemanget för utgående trafik till dess att betalning inkommit. Allmänna villkor 1. Allmänt 1.1 Avtalet (”Avtalet”) består av (i) de eventuella specifika villkor för tjänsten avseende priser och annat som Spectrafence levererar till dig i samband med att du gör beställningen (se definition nedan) (”Beställningsvillkor”), (ii) de särskilda villkor som gäller för beställda tjänster (”Särskilda villkor”), (iii) dessa allmänna villkor, liksom (iv) vid var tid gällande prislista. Vid eventuella motstridigheter i avtalshandlingarna har de företräde i följande ordning: 1. Beställningsvillkor, 2. Särskilda villkor, 3. Allmänna villkor, 4. vid var tid gällande prislista. Information om Spectrafence behandling av dina användaruppgifter finns i vår integritetspolicy på hemsidan (www.spectrafence.se). 1.2 Vad gäller betaltjänster gäller särskilda villkor för betaltjänster. Oavsett vad som anges i dessa Allmänna villkor eller nämnda Särskilda villkor har Spectrafence ingen som helst skyldighet att tillhandahålla betaltjänster till dig om Spectrafence inte längre tillhandahåller betaltjänster på den svenska marknaden eller om Spectrafence inte längre har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster. 1.3 Avtalet ska anses ha ingåtts då du har beställt tjänsten (”Beställningen”), genom att du beställer via Spectrafence hemsida 1.4 Vid var tid gällande Allmänna och Särskilda villkor samt prislistor finns på Spectrafence hemsida. 1.5 Du är medveten om och accepterar att användning av vissa tredjepartstjänster. 1.6 Om du använder tjänst för att köpa varor eller tjänster från annat företag än Spectrafence regleras sådana köp inte av Avtalet. Vid sådana köp ska du vid eventuella frågor vända dig till det säljande företaget. 2. Ångerrätt 2.1 Du har rätt att frånträda Avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag du mottagit SIM- kortet genom att meddela Spectrafence via kundtjanst@spectrafence.se
page3image2368320
På Konsumentverkets hemsida finns även en standardblankett för ånger. Spectrafence kommer att skicka en bekräftelse om att meddelandet mottagits. 2.2 Om du vill utöva din ångerrätt måste du återsända SIM-kortet senast fjorton (14) dagar efter ditt meddelande om ånger. Returfrakten betalar du själv varför du inte kan skicka tillbaka varan till Spectrafence via efterkrav eller postförskott. Vid ånger kommer du få tillbaka det du betalat utan onödigt dröjsmål så snart Spectrafence har fått tillbaka SIM-kortet eller du har sänt in ett bevis på att SIM-kortet återsänts. Spectraence använder samma betalningsmedel för återbetalningen som du använt för betalningen. 2.3 Vid ånger måste du ersätta Spectrafence för (a) eventuella leveranskostnader utöver kostnader för standardleverans, (b) värdeminskning för en produkt (t.ex. SIM-kortet) om du använt den i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, och (c) sådan del av tjänsten som utförts innan du ångrade dig. 2.4 Genom ingåendet av avtalet samtycker du till att tjänsten kan börja utföras under ångerfristen och att ångerrätten inte gäller om tjänsten har fullgjorts. Detta sker när SIM-kort börjar sända datatrafik ifrån mobilklockan. Du samtycker även till att ångerrätten går förlorad om du brutit förseglingen på en produkt och den lämpligen inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl; om köpet avser en förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram (vilket även omfattar t.ex. applikationer och operativsystem i mobila terminaler) och förseglingen har brutits; eller om köpet avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium. 3. Förutsättningar för Avtalet Spectrafence förbehåller sig rätten att i samband med eller efter att Avtalet har ingåtts göra en kreditkontroll avseende kunden. Om det vid kreditkontrollen framkommer att kunden inte är kreditvärdig eller att det finns starka skäl att anta att kunden inte kommer att iaktta villkoren i Avtalet har Spectrafence rätt att säga upp Avtalet, eller spärra vissa tjänster eller del av eller viss funktion av tjänst (såsom tillhandahållna betalningsalternativ, betaltjänster och utlandstjänster), med omedelbar verkan och tillsvidare. 4. Leverans av tjänst Tjänsten anses levererad från och med beställningstillfället oavsett när användare väljer att själv börja använda tjänsten (t. ex genom vid första användning av tjänsten). Leveranstiden för tjänsten anges i Beställningsvillkoren eller i de Särskilda villkoren. 5. Användning av utrustning m.m. När du använder tjänsten som kräver att utrustning ansluts till Telias nät (”Nätet”) eller tjänst, får du endast använda Cmee Play mobilklocka som är anvisad eller godkänd av Spectrafence och som i övrigt uppfyller de krav som gällande lagstiftning föreskriver från tid till annan. Utrustning som stör tele- och/eller datatrafik ska omedelbart kopplas ur. Spectrafence ska vid begäran ges möjlighet att undersöka utrustning som är eller har varit ansluten till nätet eller
tjänst om det finns befogad anledning att anta att utrustningen orsakat störningar i nätet eller tjänst eller utrustningen anslutits i strid med avtalet. 6. Användning av tjänst 6.1 Du är skyldig att iaktta Spectrafence anvisningar och gällande lagar och regler vid användning av tjänsten. 6.2 SIM-kort får endast användas i för tjänsten avsedd Cmee mobilklocka barn. 6.3 Du ansvarar för din och annans användning av tjänsten. Du får inte använda tjänsten, och inte låta annan använda tjänsten, på annat än sedvanligt sätt eller på sätt som orsakar skada eller annan olägenhet för Spectrafence eller annan. Otillåten användning enligt denna punkt innefattar, men är inte begränsad till, följande: (a) att använda tjänsten på sätt som överstiger begränsning i avtalet eller, om sådan begränsning inte anges, att använda tjänsten på sätt som mycket kraftigt avviker från samtliga Spectrafence användares genomsnittsanvändning av motsvarande tjänst; (b) att söka obehörig åtkomst till anslutna nät eller datorresurser i nätet; (c) att förstöra, förvanska eller obehörigen använda information i nätet; (d) att använda tjänsten på sätt som måste anses som missbruk av tjänsten; eller (e) att använda tjänsten för annat än personligt bruk (t.ex. genom att använda tjänsten i organisationer eller samfund, i näringsverksamhet eller för vidareförsäljning eller andra kommersiella syften). Vid användning av tjänst i strid med denna punkt förbehåller sig Spectrafence rätten att vidta skäliga åtgärder mot dig som användare. Sådana åtgärder kan bestå i begränsningar av användning av berörd tjänst, såsom att Spectrafence helt eller delvis stänger av berörd tjänst. Spectrafence rätt att vidta åtgärder enligt denna punkt ska inte inverka på Spectrafence rätt att även göra andra påföljder gällande med anledning av ditt avtalsbrott. 6.4 Om du får kännedom om att tjänst används i strid med punkterna 6.1–6.3 ska du omedelbart vidta rättelse samt informera Spectrafence om överträdelsen. 6.5 Med missbruk i samband med roaming inom EU/EES avses t ex att Tjänsten har använts till övervägande del utanför Sverige under en period överstigande fyra månader. Om Spectrafence misstänker sådant missbruk av Tjänsten, ska Spectrafence meddela dig om detta och ge dig möjlighet att inom en period om två veckor upphöra med missbruket. Om du anser att Spectrafence inte har fog för sitt påstående om missbruk, kan du ge Spectrafence underlag som visar att (i) Tjänsten till övervägande har använts i Sverige under den aktuella perioden, samt att (ii) du till övervägande del har befunnit dig i Sverige under den aktuella perioden. 6.7 Spectrafence har rätt enligt lag att begränsa tillgänglig datamängd vid roaming inom EU/EES, dock endast under vissa i sådan lagstiftning angivna förutsättningar. Villkor avseende sådan begräsning finns i vid var tid tillgänglig prislista.
6.8 Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och Spectrafence angående eventuellt missbruk av Tjänsten i samband med roaming inom EU/EES, ska p 14 tillämpas för att lösa sådan tvist. 6.9 Såvida inte annat anges särskilt i avtalet, ska du ersätta Spectrafence för den skada som du, eller annan för vilken du ansvarar, uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar Spectrafence genom brott mot avtalet. 6.10 För att säkerställa en god användarupplevelse för alla användare kan Spectrafence tillämpa trafikhantering i nätet. Det innebär att styrning av trafik kan förekomma genom att kapaciteten i nätet fördelas mellan olika trafikslag och att viss trafik ges företräde. För dig innebär detta att hastigheten för vissa trafikslag kan sänkas vid hög belastning. 7. Tjänsternas kvalitet, service och underhåll 7.1 Information om lägsta kvalitet samt villkor för service och underhåll för tjänsterna anges i Beställningsvillkoren och/eller i de Särskilda villkoren för respektive tjänst. 7.2 Vid behov av service och underhåll för tjänsterna kan du, om inte annat avtalats, kontakta Spectrafence via Spectrafence hemsida. 8. Ersättning och betalning 8.1 Du ska till Spectrafence erlägga fasta och rörliga avgifter i enlighet med vad som anges i beställningsvillkoren och/eller Särskilda villkor för respektive tjänst samt vid var tid gällande prislista, såvida inte annat avtalats. 8.2 Fasta avgifter debiteras förskottsvis och rörliga avgifter debiteras i efterskott. Debitering för fasta avgifter påbörjas den första dagen i kalendermånaden efter placerad beställning, oavsett när i månaden beställning placerats. Samtliga priser, angivna i SEK, är inklusive moms om inget annat anges. 8.3 Det finns ett betalningsalternativ: Fakturabetalning 8.4 Betalning sker alltid första vardagen i varje kalendermånad. Vid faktura ska betalning vara Spectrafence tillhanda senast på fakturans förfallodag. 8.5 Vid dröjsmål med betalning förfaller, om dröjsmålet är väsentligt, efter Spectrafence meddelande härom, upplupna avgifter och andra debiteringar för alla tjänster till betalning. Spectrafence har rätt att debitera dig kostnader för att bevaka och driva in Spectrafence eventuella fodringar mot dig, t.ex. kostnader för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta och inkassoåtgärder enligt lag. 8.6 Om du har invänt mot betalning inom skälig tid och anfört sakliga skäl för invändningen, ska Spectrafence på din begäran bevilja rimligt anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess Spectrafence utredning avslutats eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden och till dess betalning sker, har Spectrafence rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen på den del av det tvistiga beloppet som du slutligen blir skyldig att betala.
9. Fel eller avbrott i tjänst, ansvarsbegränsning m.m. 9.1 Om tjänsten drabbas av fel eller driftsavbrott som medför att du inte kan använda tjänsten, och felet/driftsavbrottet inte har orsakats av något förhållande på din sida, har du rätt till avdrag i förhållande till felets eller avbrottets varaktighet, räknat i hela dygn från den tidpunkt som felet eller avbrottet anmäldes till Spectrafence. Avdrag görs med det belopp som motsvarar den aktuella tjänstens fasta avgift under felets eller avbrottets varaktighet, om inte annat följer av Särskilda villkoren. Avdrag understigande 25 kr per betalningsperiod utbetalas inte. 9.2 Spectrafence ansvarar endast för direkt skada som Spectrafence, eller någon för vilken Spectrafence svarar för, åsamkat dig genom vårdslöshet. Spectrafence ansvarar inte för indirekt skada eller förlust, såsom t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador. Spectrafence ansvarar inte heller för skada som uppkommer pga. innehåll i data eller annan information som förmedlas via användning av tjänst, för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, för förlust, försening eller förvanskning av data eller information eller för din eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Begränsningarna i denna punkt gäller inte i fall då Spectrafence agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. 9.3 Spectrafence är befriat från ansvar för brott mot avtalet som orsakats av händelser utanför Spectrafence kontroll, vars följder Spectrafence rimligen inte kunnat råda över, t.ex. krig, krigshandling, explosion, hårt väder, allmän brist på energi, strömavbrott, myndighetsåtgärd eller myndighets underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. 9.4 Spectrafence har rätt att av tekniska och/eller driftsmässiga skäl vidta underhåll av tjänsterna, Nätet eller därtill hörande utrustning, vilka åtgärder så långt som möjligt ska förläggas till nattetid för att minska risken för eventuella störningar. Sådant planerat underhåll utgör inte grund för ersättning enligt denna punkt 9. 9.5 Din begäran om ersättning enligt avtalet ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid från det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Skälig tid ska i normalfallet anses vara tre (3) månader. 10. Avtalstid och uppsägning 10.1 Avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp när som helst utan med tre månaders uppsägningstid. När bidningstid föreligger kan avtalet inte sägas upp utan slutfaktura. Uppsägning görs genom att du kontaktar Spectrafence via mail. Avtalet upphör då att gälla efter sista dagen passerat i månaden som uppsägningen sker. Du betalar din månadsavgift i förskott vilket innebär att du inte betalar någon mer månadsavgift efter att du sagt upp abonnemanget med undantaget för om du köpt extratjänster såsom extra mobilsurf, utlandssamtal eller liknande som inte redan betalats då dessa tjänster debiteras i efterhand. Vid uppsägning från Spectrafence sida kan du begära att det ska ske skriftligen. 10.2 Även om du säger upp avtalet innan Spectrafence debiterat första månadsavgiften är du alltid skyldig att erlägga betalning av nämnd avgift, förutsatt att du inte utnyttjar din ångerrätt. 10.3 Spectrafence har rätt att säga upp avtalet, eller spärra vissa tjänster eller del av eller viss funktion av tjänst, med omedelbar verkan och tillsvidare om:
(a) Du bryter mot avtalet eller använder tjänst i strid med vad som anges under punkten 6 eller skada uppkommer för Spectrafence eller annan eller i övrigt uppenbart missbrukar tjänsten; (b) Du missköter dina betalningar, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, vid kontroll enligt punkt 3 (som Spectrafence har rätt att företa löpande under avtalstiden), inte ställer av Spectrafence (med hänsyn till din användning av tjänsten) vid var tid begärd säkerhet för fullgörandet av sina förpliktelser enligt avtalet, eller (c) det finns starka skäl att anta att du inte kommer att uppfylla dina förpliktelser enligt avtalet. 10.4 För att Spectrafence ska få spärra tjänsten pga. faktiskt eller befarat brott mot Avtalet måste du först uppmanas att upphöra med avtalsbrottet inom skälig tid och underrättas om att tjänsten annars kan komma att spärras. Detta gäller emellertid inte om du vid upprepade tillfällen har erlagt betalning för sent, i vilket fall Spectrafence har rätt att spärra tjänsten utan att lämna sådan underrättelse. I den mån spärrning av tjänst sker under gällande avtalstid är du inte befriad från betalningsskyldighet under spärrningsperioden. 10.5 Vid uppsägning från din sida har du endast rätt till nedsättning eller återbetalning av fast avgift som betalats i förskott om du sagt upp avtalet pga. att Spectrafence ändrat avtalsvillkor på sätt som du inte godtar. Nedsättnings- eller återbetalningsrätten gäller inte förskottsbetalad avgift som du har betalt in efter du meddelats om villkorsändringen. Om Spectrafence däremot säger upp avtalet har du rätt att återfå förskottsbetalade avgifter. 10.6 Uppsägning av avtal avseende en tjänst ska inte innebära att dessa allmänna villkor sägs upp avseende andra tjänster som du ingått avtal om. 11. Överlåtelse av Avtalet 11.1 Spectrafence har rätt att utan ditt samtycke helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som, självt eller genom underleverantör, rimligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt. 12. Ändring av villkoren Spectrafence har rätt att göra ändringar i avtalet. Ändringar som inte är till uppenbar fördel för dig informerar vi om per e-mail minst en månad innan ändringen träder ikraft. Du har i sådant fall rätt att säga upp avtalet. Om du fortsätter använda tjänsterna efter ändringens ikraftträdande tolkar Spectrafence det som att du accepterar förändringen. 13. Trafikhantering 13 Spectrafence vidtar trafikhanteringsåtgärder i form av filtrering, blockering och strypning i syfte att vidmakthålla de begränsningar i Tjänsten som avtalats avseende överföringshastighet, datamängd, dataförbrukning och tjänster med särskild taxa. Sådan hantering förekommer även för att skydda mot spam, virus och attacker mot IT-system samt för skydd mot bedrägerier och intrång riktade mot kunden eller Spectrafence
14. Meddelanden 14.1 Meddelanden med anledning av avtalet ska ske genom e-post. 14.2 E-postmeddelande till din angivna e-postadress, ska anses ha nått dig samma dag som det avsändes. 15. Tvist 15.1 Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. 15.2 Vid eventuell tvist ges oberoende och branschkunnig rådgivning av Telekområdgivarna (www.telekomradgivarna.se) Eventuell tvist kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se Kungsholmstorg 5, 101 23 Stockholm). Spectrafence följer alltid Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
Fyll i så noga du kan för att få snabbare service

SERVICE OCH REPARATION AV DIN KLOCKA

7%
Klockans logik är att endast ta emot samtal från de numren inlagda i klockans telefonbok. Övriga nummer kommer att blockeras på det sättet att det tutar upptaget i uppringarens telefon och samtalet kopplas ej fram.  I Appens meny kan du styra om du vill blockera "oönskade nummer. Det gör du via Meny>Inställningar >Blockera oönskade samtal där du kan slå av eller på funktionen.
För att montera ur SIM-kortet behöver du använda verktyget och vara försiktig. Luckan sitter tight i klockans kropp för att den ska sydda mot vatten. Se video hur man tar ut luckan och var försiktig. Om olyckan är framme vi demontering har vi extra luckor som reservdel. Tänk på att garanti inte täcker yttre åverkan. Använd ditt finger som stöd under verktyget när du demonterar släden enligt bild.
Under förutsättning att klockan är i rörelse till exempel på barnets arm, att klockan inte befinner sig inomhus, under tak och du får ändå ingen GPS-position i appen vid utomhusbruk? Fabriksåterställ klockan och det kan lösa problemet. Detta gäller endast i Cmee Online Appen:
 1. Klicka i appen på ikonen ”Meny”
 2. Gå till ”Inställningar”
 3. Klicka på ”Fabriksåterställ klockan”
 4. Klicka på ”OK”
Under förutsättning att klockan är i rörelse till exempel på barnets arm, att klockan inte befinner sig inomhus, under tak och du får ändå ingen GPS-position i appen vid utomhusbruk?

Fabriksåterställ klockan och det kan lösa problemet.

Detta gäller endast i Cmee Online Appen:

 1. Klicka i appen på ikonen ”Meny”

 2. Gå till ”Inställningar”

 3. Klicka på ”Fabriksåterställ klockan”

 4. Klicka på ”OK”

Under förutsättning att klockan är i rörelse till exempel på barnets arm, att klockan inte befinner sig inomhus, under tak och du får ändå ingen GPS-position i appen vid utomhusbruk?

Fabriksåterställ klockan och det kan lösa problemet.

Detta gäller endast i Cmee Online Appen:

 1. Klicka i appen på ikonen ”Meny”

 2. Gå till ”Inställningar”

 3. Klicka på ”Fabriksåterställ klockan”

 4. Klicka på ”OK”

Tips: Första gången klockan ska aktivera GPS behöver den vara i rörelse när man klickar på ”Hämta position”. ”Skaka” klockan tills att ikonen för GPS blir ifylld. Kan ta cirka 5-15 minuter första gången klockan tas i bruk. Fungerar inte detta kalibrera GPS enligt följande. VIKIGT ATT VARA UTOMHUS MED KLOCKAN!

1. Klicka på ikonen inställningar

2. Klicka på information

3. Klicka 7 gånger på textinformationen om klockan

4. Klicka på ikonen ”singel”

5. Klicka på ikonen ”GPS”

6. Klockan söker efter satteliter låt den söka tills den hittat flera stycken! 2-5 min.

7. Klicka sedan i appen på ”Position” efter en stund kommer GPS att visas.
 1. Klicka på mitt konto.
 2. Välj karta
 3. Välj Google Maps
Cmee 1C, Cmee Play och Playtime har denna funktion. Cmee 2C har inte har vibration.
Armbandet på klockan är förbrukningsvara. Det faller normalt inte under garantin. Kontakta din återförsäljare.
Batteritiden som är specificerad är under optimala förhållanden. Vid normala förhållanden bör klockans batteritid hålla minst en dag. Ta gärna för vana att ladda klockan varje dag. Faktorer som påverkar klockans batteritid: 
 • Yttertemperatur 
 • Antal samtalsminuter
 • Hur ofta du söker klockans position via GPS
 • Bristande eller varierande mobiltäckning. Överväg byta operatör.
 • Antal uppladdningar.
 • Batteriets livslängd ( 6 månaders garanti)
 • Hur ofta klockan tänds upp 

Åtgärderna för felmeddelandet OFFLINE skiljer sig något beroende på klockmodell. Börja med att välja din klockmodell nedan.

Först och främst behöver du kontrollera nedanstående två punkter.

 1. Du måste ha ett aktivt sim-kort med inaktiverad PINKOD
 2. Du måste ha ett aktivt SIM-kort med SURF / DATASALDO

APN GUIDE FÖR CMEE 1C, CMEE 2C 

(Inga APN inställningar behövs för Cmee 4G Sport eller CMEEPLAY) 

För Klockormodellerna CMEE 1C, CMEE 2C  behöver du ha rätt APN inställningar för just den operatören som man har valt. Har man valt Telia eller annan operatör som nyttjar Telias nät så finns korrekt inställningar i klockan från fabrik. För annan operatör behöver man skicka efter inställningarna. Välj din operatör bland flikarna och följ instruktionerna nedan. 

Comviq eller Tele2
Telenor
Vimla
Övriga
IP-adress

Comviq eller Tele2 

1. Starta klockan efter SIM-kort är monterat i klockan. 

2. Skicka nedanstående text i ett sms från valfri mobiltelefon till klockans SIM-kort. Obs! Olika text beroende på vilken operatör som finns i klockan samt vilken modell av klocka. Har du en iPhone kan du behöva stänga av iMessage innan du skickar meddelandet. 

4. Klockan kommer att skicka ett autosvar tillbaka. När du mottagit meddelandet så startar du om klockan. Sedan ska klockan vara Online! 

Cmee 2C V2: pw,100712,apn,internet.tele2.se,,,24007# 

Cmee 1C och Cmee 2C V1: pw,100711,apn,internet.tele2.se,,,24007#

Telenor

1. Starta klockan efter SIM-kort är monterat i klockan. 

2. Skicka nedanstående text i ett sms från valfri mobiltelefon till klockans SIM-kort. Obs! Olika text beroende på vilken operatör som finns i klockan samt vilken modell av klocka. Har du en iPhone kan du behöva stänga av iMessage innan du skickar meddelandet. 

4. Klockan kommer att skicka ett autosvar tillbaka. När du mottagit meddelandet så startar du om klockan. Sedan ska klockan vara Online! 

Cmee 2C V2: pw,100712,apn,services.telenor.se,,,24008# 

Cmee 1C och Cmee 2C V1: pw,100711,apn,services.telenor.se,,,24008# 

Vimla

1. Starta klockan efter SIM-kort är monterat i klockan. 

2. Skicka nedanstående text i ett sms från valfri mobiltelefon till klockans SIM-kort. Obs! Olika text beroende på vilken operatör som finns i klockan samt vilken modell av klocka. Har du en iPhone kan du behöva stänga av iMessage innan du skickar meddelandet. 

4. Klockan kommer att skicka ett autosvar tillbaka. När du mottagit meddelandet så startar du om klockan. Sedan ska klockan vara Online! 

Cmee 2C V2: pw,100712,apn,internet,,,24006# 

Cmee 1C och Cmee 2C V1: pw,100711,apn,internet,,,24006# 

Övriga

Kontakta operatören för att ta reda på APN-adress, MCC och MNC. 

Byt sedan enligt följande där APN, MCC och MNC ersätts av de uppgifter som du har fått från operatören. 

Cmee 2C V2: pw,100712,apn,APN,,,MCC,MNC# 

Cmee 1C och Cmee 2C V1: pw,100711,apn,APN,,,MCC,MNC# 

Efter att du har angivit APN-adress och klockan är fortfarande OFFLINE så bör du kontrollera att klockans mjukvara har korrekt IP-adress

Korrekt IP-adress: 85.118.207.41 port 5611 

Så här gör du för att kontrollera klockans IP-adress:

Skicka nedanstående text i ett sms från valfri mobiltelefon till klockans SIM-kort. Obs! Olika text beroende på klockmodell. Har du en iPhone kan du behöva stänga av iMessage innan du skickar meddelandet. 

Kontrollera IP-adress för Cmee 2C V2: pw,123456,ts# 

Kontrollera IP-adress för Cmee 1C eller Cmee 2C V1: pw,100711,ts# 

Kontrollera IP-adress för Cmee 4G Sport: pw,123456,ts# 

Autosvaret från klockan kommer att innehålla flera rader med text, bl.a. IP-adressen. Får du inget svar så är det inget fel på klockan. Kontrollera att det finns pengar på klockans SIM-kort och att du skrivit texten korrekt. Överensstämmer inte IP-adressen enligt ovan så behöver den bytas. Skicka då följande text i ett sms. Invänta autosvar från klockan och starta sedan om den. 

Cmee 2C V2: pw,100712,ip,85.118.207.41,5611# 

Cmee 1C och Cmee 2C V1: pw,100711,ip,85.118.207.41,5611# 

Cmee 4G Sport: pw,100714,ip,85.118.207.41,5611# 

Displayskador täcks inte av garanti. Ej reparerbar. Kontakta din återförsäljare.
TRYCK PÅ KNAPPEN PÅ SIDAN AV KLOCKAN
Starta klockan genom att trycka på sidoknappen. Vänta till Cmee-logo dyker upp och ett ljud spelas. Om klockan inte startar så kan den vara urladdad. Hämta en laddare. Exempelvis en Iphoneladdare. Byt kabeln mot medföljande laddningskabel. Vänta tills klockan är minst 50% laddad.
Kontrollera följande i APP:
 1. Klasstid: Meny > Klasstid. (Är klockan i "Klasstidsläge" så kommer inget ljud ur klockan. )
 2. Ljudlöst: Meny > Inställningar > Ljudinställningar >
Kontrollera följande i Klocka:
 1. Inställningar > Volym
 1. Kontrollera att medföljande laddkabel är korrekt ansluten och inkopplad till ett vägguttag.  
 2. Klockan behöver vara ansluten i minst 30 minuter med en batterisymbol synlig under förloppet. 
 3. Kontrollera att medföljande laddkabel inte är defekt. Finns att köpa som reservdel.
Hur hittar jag ID Nummer / Reg.Code?

Det  finns olika sätt att hitta ID-numret beroende på vilken klockmodell eller Appversion du använder. Välj de alternativ som passar dig bland flikarna nedan.

1. På ID Taggen
2. I Appen
3. I klockan
4. VIA SMS

1. ID Taggen: Numret står bakom REG CODE: på klockans tagg du fick med när du köpte klockan. Har du slängt lappen kan du hitta ID-numret med hjälp av alternativen bakom de övriga flikarna. 

 

A. I Cmee Online Appen (Nya Appen) – klicka på klockans avatar, sedan på QR-kod ikonen uppe i högra hörnet.

B. I Cmee Appen (Gamla appen) – under menyn ”Mina klockor”

3. CmeePlay: Gå i klockans menyer och svep dig fram till QR-kod. Där ser du även ID nummer.

Playtime: Klockans meny > Enhet > ID nummer

5. Skicka SMS till klockans mobilnummer med följande text (den svarar med ditt ID nummer)
För dig med modell Cmee 2C V2. Skicka detta meddelande: pw,123456,ts#
För dig med modell Cmee 1C och 2C. Skicka detta meddelande: pw,100711,ts#

Finns på din orderbekräftelse du fick i samband köp hos din Återförsäljare

Cmee 1 C och Cmee 2C fungerar ej på 3G nätet. Exempelvis TRE, HALLON, CHILLI. För att dessa klockmodeller ska fungera så måste du välja en annan operatör. CmeePlay fungerar med samtliga operatörer. Gå vidare för felsökning.

Cmee 1 C och Cmee 2C fungerar ej på 3G nätet. Exempelvis TRE, HALLON, CHILLI. För att dessa klockmodeller ska fungera så måste du välja en annan operatör.
Kontaktuppgifter
Postadress

Detta är ett val du kan göra för att vi ska kunna snabbt identifiera felet.

Innan du skickar in reklamationen måste du godkänna att du har genomfört rekommenderade åtgärder.