Garanti

Garantivillkor Cmee Play

VAD OMFATTAS AV DENNA GARANTI?
Spectrafence AB (eller den som övertar dessa rättigheter eller skyldigheter) (”Cmee”) garanterar Cmee märkt
maskinvara och tillbehör i originalförpackningen (”Cmee”) mot defekter i material och utförande när den
används i enlighet med Spectrafence AB bruksanvisningar, tekniska specifikationer och andra publicerade
riktlinjer för Cmee-produkter under en period på ETT (1) ÅR från slutanvändarens ursprungliga inköpsdatum
(”Garantiperiod”). Du kommer att få de åtgärder som finns tillgängliga under den ettåriga garantin för din
Cmee-produkt. Dessutom kommer Spectrafence att ge dig tillgång till teknisk support under en period på 90
dagar från leveransen av Cmee-produkterna.

VAD OMFATTAS INTE AV DENNA GARANTI?
Denna garanti gäller inte för någon icke Cmee-märkt maskinvara eller någon programvara, även om den
paketerats eller sålts tillsammans med Cmee-maskinvara.
Se licensavtalet som medföljer programvaran om detaljer kring dina rättigheter i fråga om användning av
programvara.
Denna garanti omfattar inte: förbrukningsdelar, såsom batterier eller skyddande beläggningar som är
utformade att tappa effekt över tiden, om inte ett fel uppstått på grund av defekt i material eller
utförande; kosmetiska skador, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor och skadad plast vid
portar; skada orsakad av användning tillsammans med en annan produkt; skada orsakad av
olyckshändelse, missbruk, felaktig användning, kontakt med vätska, eld, jordbävning eller annan yttre
orsak; skada orsakad av användning av produkten på ett sätt som inte föreskrivs i instruktionsboken, de
tekniska specifikationerna eller andra publicerade riktlinjer för Cmee-produkten; skada orsakad vid
service utförd av någon som inte är representant för Spectrafence AB eller annan Cmee-auktoriserad
tjänsteleverantör; en Cmee-produkt som har modifierats för att förändra funktionaliteten eller
kapaciteten utan skriftligt tillstånd från Spectrafence; fel orsakade av normalt slitage eller på annat vis på
grund av naturligt åldrande hos Cmee-produkten eller om något serienummer har tagits bort eller
förvanskats på Cmee-produkten.