Support

Klasstid

Om du vill begränsa barnet att använda klockans funktioner under vissa tider så ställer du in det vi kallar Klasstid. Detta låser skärmen och inga funktioner går att komma åt via klockan förutom SOS-knappen. Den fungerar som vanligt.

Ställ in Stör ej ”klasstid”

  1. Öppna appen Safekid på din Smartphone.  
  2. Scrolla ned i listan av funktioner och välj ”Stör ej” i listan
  3. Tryck på fältet ”Ställ in tid”
  4. Ange tidsintervall du önskar att klockan är i ”stör ej” läge.
  5. Tre olika tidsintervall kan sparas
  6. Tryck på OK när du lagt in önskade intervall
  7. Du kan aktivera och inaktivera med knappen till höger om respektive intervall.
  8. Editera intervallet med att klicka på fältet och du kan spara om tiden på redan sparat intervall
  9. Får du felmeddelande kan det bero på att du inte har något surf på klockans simkort.